Chi tiết Hố 9

Người chơi giờ đây sẽ nhận ra một điều khá đặc biệt đó là trong 9 hố đầu có đến 3 hố par 5, 3 hố par 4 và 3 hố par 3. Nối tiếp tee là một fairway rộng nhưng cũng phải xem cú phát bóng của bạn tốt ra sao, một vài người chơi có thể cố để đánh qua suối và lên Green sau 2 cú đánh. Phần lớn người chơi sẽ dành một cú đánh từ khoảng cách 100 yards lên Green 2 tầng. Bạn sẽ cần một cú đánh chính xác khi hai bên Green là bẫy cát.

Golfers will now realize that the front 9 holes have three par 5’s, three par 4’s and 3 par 3’s which is quite unique.  The fairway offers plenty of room off the tee, but depending on how well the tee shot is, some golfers may try to carry the stream and reach the green in two. Most golfers will lay up giving themselves 100 yards shot into the two tier green. An accurate shot is required as the green is protected by greenside bunkers.

9
Par
4
Yard
490
471 398 348 302

Đặt lịch ngay

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • :
$