Chi tiết Hố 3

Từ hố ngắn nhất tới hố dài nhất sân, đó hoàn toàn là một chiến thuật của hố gôn này. Để đến được fairway, người chơi phải quyết định lối đánh hợp lý. Dòng suối uốn lượn qua fairway đòi hỏi một lộ trình dài hơn để vượt qua nó. Lựa chọn những cú đánh ngắn hướng đến một phần nhỏ của fairway bên trái dòng suối và sau đó vượt qua nó một lần nữa để đến được Green. Góc Green thay đổi rất nhanh nếu bạn chơi lộ trình dài hơn.

From the shortest hole to the longest, it’s all about strategy on this hole. On reaching the fairway, the player must decide how he wants to play the hole. A stream meanders through the fairway, the longer route means crossing it once. The shorter option plays to a small section of fairway left of the stream, and then crossed again to reach the green. The green angle changes dramatically, if you play to the longer route.

3
Par
5
Yard
580
580 547 427 358

Đặt lịch ngay

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • :
$