Chi tiết Hố 14

Một cú phát bóng thách thức từ tee ở độ cao 75m xuống fairway rất rộng và dài nằm bên kia thung lũng sâu và dốc. Có những bẫy cát nhìn thấy từ tee nhưng đó không phải là vấn đề của người chơi, trong khi cú phát bóng thứ hai hướng lên dốc để tránh được bẫy cát bên một Green đơn độc sẽ tạo điều kiện cho người chơi dễ dàng có được một điểm birdie.

“Tạo dựng niềm tin và dành lấy birdie”.

Another challenging tee shot to a drop of 75 meters to a very large and wide fairway set within a deep, steep valley. Three bunkers are visible from the tee, but should not present a problem to the golfer, the uphill second shot whilst avoiding the solitary Green side bunker should provide the golfer an easy up and down for a birdie.

14
Par
4
Yard
390
372 315 292 199

Đặt lịch ngay

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • :
$